SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.polina.sk spravuje Obec Polina je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Polina

Adresa:

Obecný úrad Polina
Polina 78
98262 Gemerská Ves

IČO: 00650170

Samosprávny kraj: Banskobystrický 
Okres: Revúca
Región: Turiec v Gemeri
Počet obyvateľov: 107
Rozloha: 909 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1325

Všeobecné informácie: info@polina.sk
Podateľňa: podatelna@polina.sk
Starosta: starosta@polina.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@polina.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 559 64 35
E-mail: sekretariat@polina.sk

Úradné hodiny

Pondelok 07:00 - 15:00
Štvrtok 07:00 - 15:00

Kompetencie:
Obec Polina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Polina je zriadený na Miestnom úrade v: Tornali

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk