SlovenskýEnglish

História

Obec vznikla vyčlenením zo Skerešova začiatkom 14. storočia. Prvá zmienka je z roku 1325. Názov obce je doložený z roku 1325 ako Polanfolua, z roku 1427 ako Polanfalwa, z roku 1434 ako Alsofalu, z roku 1773 ako Polyna, z roku 1920 ako Polinov, z roku 1927 ako Polina; maďarsky Alsófalu. Obec patrila Soldosovcom a Szkárosiovcom, v novoveku aj iným rodinám. Roku 1427 mala 14 port, roku 1828 mala 54 domov a 371 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, chovom dobytka, uhliarstvom a furmančením. Po roku 1918 pracovali prevažne v poľnohospodárstve. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Niekoľko slovenských občanov prešlo z maďarskej armády na sovietsku stranu a stali sa príslušníkmi československej armády v ZSSR.  Centrum obce tvorí malé námestie. Dominuje mu kostol reformovanej cirkvi z roku 1883. Ďalšími pamiatkami sú budova starého mlyna z 19. storočia, budova školy a pamätný stĺp na cintoríne z roku 1996.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť